Co znamená FTP?

10. 7. 2018
Zpět na výpis

Co znamená FTP?

Víte co znamená zkratka FTP?

 

Functional Threshold Power – funkční prahový výkon teoreticky vyjadřuje maximální výkon, který je cyklista schopen udržet po neomezenou dobu. Prakticky je to maximální výkon, který cyklistka udrží přibližně jednu hodinu. Stanovení FTP má v systému tréninku stejný význam jako stanovení aerobního a anaerobního prahu. Pozor, ale nelze to jednoduše přepočítat. Záleží na typu, trénovanosti a specializaci závodníka, zda je blíž prahu aerobnímu nebo anaerobnímu.

 

Jak stanovit FTP?
Můžete zajít do některé z laboratoří v CASRI, FTVS, Bebalanced apod. nebo si udělat jednoduchý 20 min test doma na trenažeru v konstatních podmínkách.
Cílem testu je podat maximální výkon po dobu 20 min. Výslednou hodnotu vynásobíte 0.95, protože se předpokládá, že abychom vydrželi šlapat 60 min museli bychom jet o 5% pomaleji. FTP ale není vždycky přesně 95% z 20min výkonu. Pro přesnější stanovení FTP doporučujeme udělat si jeden z níže uvedených testů.

 

Nové metody FTP testování:
40-50 MINUTOVÝ
10 minut na 95% cílového FTP
20-30 minut na 100% cílového FTP
10 minut postupné zvyšování výkonu, jestli je to ještě možné až do plného vyčerpání

 

NEBO
35-60 MINUTOVÝ
10 minut na 97% cílového FTP
20-45 minut na 100% cílového FTP
5 minut do mrtva

 

Na základě stanoveného FTP nastavíme tréninkové zóny:
Zóna 1 – aktivní regenerace pod 55% FTPw
Zóna 2 – vytrvalost 55% až 74% FTPw
Zóna 3 – tempo 75% až 89% FTPw
Zóna 4 – laktátový práh 90% až 104% FTPw
Zóna 5 – VO2max 105% až 120% FTPw
Zóna 6 – Anaerobní kapacita 120% až 150% FTPw
Zóna 7 – Neuromuskulární síla – maximální síla

 

Stanovení FTP dává význam jen pokud při tréninku používáte wattmetr.

Vyrazte s námi na první trénink zdarma