Analýza vztahu mezi rychlostí plavání a frekvencí záběrů

Výzkum vedený J. Paulo Vilas-Boasem se zaměřuje na biomechaniku plavání, přičemž klíčovým aspektem studie je rozbor vztahu mezi rychlostí plavání (v) a frekvencí záběrů (SF) u závodních plavců, s důrazem na rozdíly mezi muži a ženami.

Rychlost v plavání = délka záběru x frekvence záběru

Rychlost v plavání je ovlivněna kombinací fyzických a biomechanických faktorů, z nichž délka a frekvence záběrů jsou zásadní. Výzkum J. Paulo Vilas-Boas poskytuje cenné údaje, které pomáhají porozumět tomu, jak se tyto faktory liší v závislosti na pohlaví, a jak by měly být tyto rozdíly adresovány v tréninkových metodikách.

V rámci studie byli testováni muži a ženy za použití standardizovaných plaveckých testů. Frekvence záběrů a rychlost plavání byly měřeny při různých intenzitách. Data byla zaznamenána jako průměrné hodnoty a rozptyly pro každé pohlaví. Muži (označeni plným kruhem) a ženy (označeny otevřeným kruhem) byli analyzováni odděleně. Výsledky ukázaly, že průměrná frekvence záběrů pro muže byla nižší než u žen, zatímco průměrná rychlost plavání byla u mužů vyšší. Konkrétně, muži dosáhli průměrné rychlosti plavání 1.8 m/s při frekvenci záběrů 35 záběrů za minutu, zatímco ženy dosáhly průměrné rychlosti 1.6 m/s při frekvenci 40 záběrů za minutu. Tento rozdíl poukazuje na efektivnější využití síly a delší záběry u mužů ve srovnání s vyšší záběrovou frekvencí u žen, která kompenzuje menší sílu i kratší délku záběru.

Rozdíly v biomechanice plavání mezi muži a ženami jsou významné a mají důležité důsledky pro trénink. Tento výzkum naznačuje, že trenéři by měli přistupovat k tréninku s ohledem na pohlaví, přičemž by měli kladný důraz na zvýšení síly a zdokonalení techniky záběru u mužů a na zvýšení frekvence záběrů a vytrvalosti u žen.

Studie J. Paulo Vilas-Boas nabízí klíčový pohled na to, jak různé tréninkové strategie mohou být využity k maximalizaci plavecké rychlosti u obou pohlaví. Data z této studie mohou sloužit trenérům k lepšímu porozumění a přizpůsobení tréninkových programů tak, aby reflektovaly specifické potřeby závodních plavců na základě jejich pohlaví, což může vést k lepším výkonnostním výsledkům.

Zdroj: 
The influence of stroke mechanics into energy cost of elite swimmers
J. Paulo Vilas-Boas, Ricardo Fernandes

Článek zobrazen 63x