Jak správně plavat kraul, poloha a plovatelnost

Poloha těla ve vodě

Jedna z nejdůležitějších věcí v plavání je plovatelnost a poloha těla ve vodě. Plovatelnost ovlivňuje hustota těla, respektive jeho skladba(tuková tkáň, svalstvo, kosti) a hustota vody. Poloha těla plavce ve vodě je ovlivněna umístění těžiště hmotnosti a geometrického středu objemu výtlaku.

Tolik málo z fyziky a teď k samotné poloze těla při kraulu. Tělo plavce by mělo zaujímat mírně šikmou polohu, která se mění v závislosti na rychlosti plavání. Při pomalém plavání se pohybuje tento úhel v rozmezí 5-10°, s vyšší rychlostí se zmenšuje až k 0°. Při velkých rychlostech vznikají v oblasti hlavy a pánve vlny, díky níž vystupují nad hladinu záda a část hýždí.

I když nejste somatotyp Phelpse, nemusíte házet flintu do žita. Děláte to pro radost a malými krůčky se postupně proplavete k lepší technice. Zásadní je zaměřit se na to, co je opravdu důležité a smířit se s tím, že některé věci ovlivnit nejdou, a že máme své limity.


Plovatelnost lidského těla ovlivňuje jeho hustota a hustota vody

Hustota lidského těla závisí především na jeho skladbě, která se mění s věkem, pohlavím i pohybovou aktivitou.  Díky nízké osifikaci kostí se mohou kojenci vznášet na hladině, naopak sportovci typu Dwayna Johnsona s mohutnou kostrou a svalstvem klesají ke dnu i při nádechu. Příslušnice něžného pohlaví mají pro plavání lepší dispozice než muži. Jednak je to hustotou jejich těla, která je díky většímu procentu tuku menší, tak i tvarem těla, kdy díky užším ramenům a širším bokům mají lepší tvar, který klade vodě menší odpor.

 

Pro příklad:

- hustota tukové tkáně 920-940 kg.m-3

- hustota svalstva 1040-1050 kg.m-3

- hustota kostí 1700-1900 kg.m-3

 

Velký význam na hustotu těla má i vitální kapacita plic. S nádechem se zvětšuje objem těla a tím pádem klesá hustota, s výdechem je tomu naopak. V závislosti na dýchání se hustota pohybuje kolem 1000 kg.m-3

Hustota vody není stálá, ale také se mění. Jedním z faktorů ovlivňujících její hustotu je teplota, přičemž s rostoucí teplotou její hustota klesá, ale v tak malé míře, že prakticky nemá vliv na plovatelnost. To co opravdu ovlivňuje plovatelnost je obsah minerálních látek, což můžete pozorovat především při plavání v moři, kdy hustota mořské vody dosahuje 1010-1030 kg.m-3 a tím vyvolává větší vztlakové síly, díky tomu máte lepší polohu těla, nižší odpor a vyšší rychlost plavání.
 

Z toho všeho nám tedy vyplívá, že stav plovatelnosti můžeme ovlivnit změnou hustoty těla nebo změnou hustoty vody, případně změnou obou hodnot. Ovlivnit hustotu těla danou jeho somatotypem lze jedině dýchacím cyklem, případně zhubnout nebo přibrat J, ovlivnit hustotu vody v bazénu uděláte jedině s kamionem soli, to se ale jaksi prodraží, takže se pojďme raději podívat na samotnou polohu těla při kraulu a říct si co nás brzdí nejvíce.

Abychom docílili rychlejšího plavání je potřeba docílit splývavé polohy těla. Ta je  ovlivněna umístěním těžiště hmotnosti a geometrického středu objemu výtlaku. Takto by to vypadalo docela jednoduše, jenže poloha obou bodů není vždy totožná a je závislá na hmotnosti jednotlivých segmentů těla, jejich tvaru, objemu a poloze během pohybu. Např. plavec ležící ve vodorovné poloze na prsou s pažemi podél těla má těžiště hmotnosti blíže k nohám než goemetrický střed objemu výtlaku a díky tomu, že horní polovina těla má menší hustotu (plíce mají velký objem, ale malou hmotnost) než část spodní, dochází k tomu, že nohy padají ke dnu. Ovlivnit to, aby Vám nepadali nohy (polohu těla) lze tím, že dáte ruce do vzpažení, čímž se obě síly k sobě přiblíží a je snažší udržet polohu těla na hladině.

Plavání je o detailech a stačí opravdu málo a jen lehce pokrčené kotníky zvýší odpor při plavání o 6%.

Pro příklad uvádím zvýšení odporu při:

úhlu v kotnících 135° +6%

úhlu v kotnících 90° +13%

šikmé poloze těla 5-10°+25%

šikmé poloze těla 18°+50%

šikmé poloze těla 36°+ 137%

 

příliš velké plavky – zvýšení odporu o 10-50%

hustý plnovous – dokázán nepříznivý vliv

oholené nohy a tělo – spíš psychologický účinek

Jak jste si mohli sami přečíst, poloha těla má pro rychlost v plavání zásadní vliv a je potřeba na ní neustále pracovat. V triatlonu Vám může ušetřit spoustu minut, takže si občas udělejte čas i na techniku, není to jen o nabouchaných kilometrech, správnou polohou těla může Váš progres v plavání daleko výraznější.

Zkuste si v bazénu zařadit následná polohová cvičení:

- splývání na zádech

- splývání na prsou

- splývání na zádech roztažené ruce i nohy

- splývání na prsou roztažené ruce i nohy

- splývání na zádech roztažené ruce i nohy, sbalte se do klubíčka, přetočte se na prsa a opět roztáhněte ruce i nohy

- odrazy od stěny s rukama ve vzpažení, s jednou rukou ve vzpažení a druhou v připažení, obě ruce u těla

- odrazy od stěny s propnutými kotníky

- odrazy od stěny s pokrčenými kotníky

- kraulové nohy na prsou, na boku, na zádech(znakové) s rukama v připažení, ve vzpažení, s rukama pod bradou, za hlavou

- rotace jen pomocí kopání z polohy na prsou na záda a zpět
 

Cílem všech těchto cvičení je dosažení dokonalé splývavé polohy těla. S vodou se musíte naladit na stejnou vlnu, ne s ní bojovat, čím více se uvolníte, tím snadněji Vám vše půjde.
 

Tak šup do bazénu a snad Vám těchto pár rad pomůže docílit tolik toužebného zrychlení. A pokud se to náhodou nepovede, tak neházejte flintu do žita a nejdůležitější je, že Vás to baví a děláte něco pro své zdraví.

Článek zobrazen 2107x