Mýty kolem laktátu. Co je pravda?

Mýtus 1: Laktát způsobuje svalovou únavu a bolest

Pravda: Laktát sám o sobě není příčinou svalové únavy a bolesti. Svalová únava a bolest (zejména opožděná svalová bolest, DOMS) jsou výsledkem mikrotraumat ve svalových vláknech a zánětlivých procesů. Laktát je produkován během intenzivního cvičení, ale jeho nahromadění koreluje s kyselostí (snížení pH) v svalových buňkách, která je více spojena s akumulací vodíkových iontů (H+), jež jsou produktem anaerobní glykolýzy.

Mýtus 2: Laktát je odpadní produkt

Pravda: Laktát je důležitý metabolický meziprodukt a zdroj energie. Laktát může být recyklován v játrech (Coriho cyklus) na glukózu nebo oxidován v mitochondriích pomalých svalových vláken a srdce. Slouží jako klíčový energetický zdroj během a po cvičení, dokonce může být používán jako energetický zdroj v mozku.

Mýtus 3: Laktát je škodlivý pro svaly

Pravda: Laktát není škodlivý pro svaly. Naopak, je to důležitý metabolit, který hraje klíčovou roli v energetickém metabolismu, pufrování kyselosti a regeneraci po cvičení. Špatná pověst laktátu pramení z nepochopení jeho funkcí a role v těle.

Mýtus 4: K produkci laktátu dochází pouze za anaerobních podmínek

Pravda: Laktát je produkován neustále v malém množství, i když je kyslíku dostatek. Během glykolýzy je glukóza přeměňována na pyruvát. I za aerobních podmínek se část pyruvátu přeměňuje na laktát. Tento proces umožňuje, aby glykolýza pokračovala nepřetržitě tím, že regeneruje NAD+, který je nezbytný pro další kroky glykolýzy. Klidová hladina laktátu se obvykle pohybuje mezi 0,5 a 2,2 mmol/L.

Mýtus 5: Laktát způsobuje zakyselení

Pravda: Laktát není hlavní příčinou zakyselení. Zakyselení svalů je způsobeno akumulací vodíkových iontů (H+) vznikajících při štěpení ATP během anaerobní glykolýzy. Laktát samotný je ve skutečnosti pufrem, který může pomoci neutralizovat některé z těchto kyselin. Při zvýšení koncentrace H+ (poklesu pH) se H+ váží na laktátový ion, čímž vzniká kyselina mléčná a stabilizuje se pH. Pozor laktát a kyselina mléčná jsou úzce příbuzné, ale není to úplně totéž. 

Mýtus 6: Vyšší hladina laktátu je známkou špatné fyzické kondice

Pravda: Tvorba laktátu se zvyšuje s rostoucí intenzitou cvičení, a to individuálně u každého sportovce. Vyšší aerobní kapacita (VO2max) vede k nižšímu využití anaerobní kapacity (VLamax), což znamená, že produkce laktátu bude nižší. Naopak, vyšší VLamax snižuje využití VO2max, což způsobuje vyšší produkci laktátu.

❓ Věděli jste tyto fakta o laktátu? Využíváte měření laktátu v tréninku nebo jako biomarker vyšší aktuální výkonnosti? 

Článek zobrazen 98x